Home
Disclaimer
vrijdag, 25 juni 2010 23:30

De op deze website getoonde informatie wordt door Honk- en Softbal vereniging Onze Gezellen (verder te noemen OG) met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. OG verstrekt door middel van deze website louter informatie over de activiteiten van de Honk- en Softbal vereniging Onze Gezellen . Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. OG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website of onderdelen daarvan. OG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de op deze website opgenomen wedstrijdschema's, uitslagen, contributiebedragen of andere informatie. Hoewel OG alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is OG niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. Verwijzingen naar sites die niet door OG worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel OG uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door OG worden onderhouden wordt afgewezen.

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal en logo's zijn eigendom van OG. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële-, privé-doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke,toestemming van het bestuur van OG.

AddThis Social Bookmark Button